16 července 2012

Sullivanova dvojčata

Wainwright Building
Největší osobnost Chicagské školy a jeden z nejvýznamnějších architektů vůbec. Učitel legendárního Franka Lloyda Wrighta, ale také arogantní a nesnesitelný vztekloun, který nikdy nešel pro urážku daleko. To byl Louis Henry Sullivan, otec modernismu. Jeho nejslavnějším dílem je administrativní budova Wainwright Building v St. Louis z roku 1891, kterou navrhl se svým společníkem Dankmarem Adlerem. Tato budova je opatřena kompletním ocelovým skeletem v prakticky totožné formě, v níž se vyskytuje u výškových staveb v současnosti. Sullivan se díky použití oceli mohl odpoutat od historických prvků, protože už nebyl omezen tradičními stavebními materiály. Razil heslo, že forma následuje funkci a jeho pojetí architektury dává přednost praktičnosti před estetickým dojmem. Wainwright Building představuje dokonalé zhmotnění všech těchto myšlenek. Zároveň je tato 45 metrová budova typickým zástupcem Chicagské školy se svým rozdělením podle antického sloupu na podstavec, dřík a hlavici. Budova obložená červenou terakotou má předsazené pilíře, na rozích svisle členěné. Parapetní pásy naopak ustupují, přičemž jejich bohaté ornamenty mají převážne charakter horizontální. Výstavbu si objednal pivovarník Ellis Wainwright pro kanceláře místního sdružení sládků. Přízemí sloužilo obchodům, nad nimi se nacházely administrativní prostory sdružení a v nejvyšším patře strojní vybavení a vodní nádrže. V roce 1974 zakoupil budovu stát Missouri a zachránil ji před demolicí. Po nákladné rekonstrukci se v ní usídlily státní úřady.

Guaranty Building
Sullivan s Adlerem dovedli své umění k dokonalosti už v roce 1896. Guaranty Building v Buffalo je na první pohled totožná s Wainwright Building. Ve skutečnosti se ale toto mistrovské dílo může pochlubit mnoha vylepšeními oproti svému originálu. Budova s výškou 58 metrů zachovává klasické členění Chicagské školy. Spodní část je vybavena většími prostory, má reprezentativní charakter a slouží obchodům. Střední část s pravidelnou řadou totožných oken je určena kancelářím. Nejvyšší patro slouží jen pro strojovnu výtahů a další technická vybavení. Jako dekorativní obklad byla opět zvolena červená terakota s mimořádně detailním zdobením. Původně měl mrakodrap nést jméno Taylor Building, podle svého majitele a místního podnikatele. Hascal T. Taylor ale neunesl náklady na výstavbu a ještě před dokončením převzala financování stavební společnost Guaranty Construction. Záhy po dokončení zakoupila mrakodrap pojišťovna Prudential Insurance Company. Budova je tak dodnes známá pod těmito jmény, obě navíc zdobí průčelí nad hlavním vchodem. V polovině padesátých let byla budova zprasena nevhodnými stavebními zásahy. Moderní úpravy historických interiérů a vnějších výkladů byly mimořádně necitlivé. Požár několika pater v roce 1974 přispěl k ještě rychlejšímu chátrání budovy a o tři roky později se vážně uvažovalo o demolici. Na začátku 80. let konečně došlo k tolik potřebné rekonstrukci. Další opravy dokončené v roce 2010 zajistily stavbě návrat do své původní podoby. Sullivan se konečně přestal v hrobě obracet a může odpočívat v klidu dál.

Žádné komentáře:

Okomentovat