26 prosince 2015

Mather Tower

What the fuck? pomyslel si jednoho dne Alonzo Clark Mather, když viděl, v jak otřesných podmínkách se převáží dobytek po kolejích. Koncem 70. let 19. století vynalezl vagon, který trpícím zvířatům nabídl po celou cestu dostatek potravy i vody. Dnes je jen těžko pochopitelné, že až do Matherova vynálezu nebyly vagony pro dobytek vybaveny ani základními potřebami pro přežití. Mather založil v Chicagu v roce 1881 firmu, kde tento vynález uplatnil, a jeho vagony brzy brázdily Spojenými státy ve velkém. Když kromě prodeje začal své vagony pronajímat, dolary se začaly hrnout v nebývalém množství a s Mathera byl záhy milionář. Co ale s nabytými penězi? Postavit si vlastní mrakodrap, nejlépe nejvyšší ve městě? Výborný nápad. A co rovnou postavit mrakodrapy dva? Skvělý nápad! Alonzo Mather se v červenci 1926 veřejně pochlubil svým záměrem postavit nejvyšší dvojčata na světě s výškou 159 metrů. V roce 1928 byla v Chicagu dokončena první budova, která byla pojmenována jak jinak než Mather Tower. Prvních sedm podlaží zaplnily luxusní obchody, v několika patrech nad nimi sídlila Matherova společnost, ostatní plochy byly pronajímány. Totožný mrakodrap měl být postaven těsně za stávajícím a obě budovy měly být v přízemí propojeny arkádou. Jenže hospodářská krize třicátých let veškeré plány utnula a po jejím odeznění se už k výstavbě nikdy nepřistoupilo. Mather Tower tak navždy zůstal osamocen. Ani plán nejvyššího mrakodrapu ve městě nevyšel, ještě v průběhu výstavby jej o půl metru překonal nedaleký Jewelers' Building. Přesto se může pochlubit několika primáty. Dodnes není v Chicagu štíhlejšího mrakodrapu s tak malými kancelářemi. Ta zcela nejmenší se nachází v nejvyšším patře. Nabízí 26 metrů čtverečních a výhled k nezaplacení. Budova v novogotickém stylu je obložena terakotou a patří k architektonickým klenotům Chicaga. Při každém hlasování o nejoblíbenější budovu města se vždy umístí na předních příčkách. Přispěla k tomu i ohleduplná renovace, dokončená koncem roku 2002.
Mather Tower ve výstavbě, 1927
Vpravo Jewelers' Building

20 prosince 2015

Quigley Insurance

Crème de la crème, Best of the Best, Magnum Opus. Těmito superlativy by se dal označit Quigley Insurance, nejprestižnější a nejvyšší mrakodrap strategické hry a simulátoru města SimCity 3000 z roku 1999. Budova se ve hře objevila teprve po mnoha odehraných hodinách a jen na pozemku s astronomickou hodnotou. Jakmile ale hráč následně něco podělal a hodnota pozemku nepatrně klesla, budova zase neúprosně zmizela. Quigley Insurance inspirovaly dvě budovy, je tedy jakýmsi jejich hybridem. První inspirací, spíše volnější, byl newyorský Woolworth Building. Druhou, mnohem větší, se stal návrh na nové sídlo deníku Chicago Tribune finského architekta Eliela Saarinena. Přestože Saarinenův design skončil v mezinárodní soutěži na druhém místě, a nebyl tak realizován, stal se předlohou celé řadě mrakodrapů dvacátých a třicátých let minulého století. Jmenujme například American Radiator Building v New Yorku, Gulf Building v Houstonu, David Stott Building v Detroitu nebo Shell Building v San Franciscu. 

13 prosince 2015

Corporate Ground Zero Plaza

Dnes už překonaná budovatelská strategie a simulátor města SimCity 3000 z roku 1999 nabídl velmi šikovným hráčům celou řadu výškových budov. Zmínka o šikovných hráčích je zcela na místě, protože nejhonosnější a nejvyšší mrakodrapy se ve hře objevily jen na pozemcích, které dosáhly astronomické hodnoty, a jen v dostatečně rozvinutém městě. Hráč musel doslova hodiny strávit budováním, než mu v centru vyrostly mrakodrapy. Málo známým faktem je, že všechny mrakodrapy SimCity 3000 byly více či méně inspirovány skutečně existujícími budovami. Nejreálnější podobu získala budova, jež ve hře nese jméno Corporate Ground Zero Plaza. Po Quigley Insurance je druhá nejvyšší v celém SimCity. Podobnost s newyorskou 500 Fifth Avenue z roku 1931 je evidentní.

17 listopadu 2015

10 nejvyšších mrakodrapů Austrálie

1. Q1
    Gold Coast, 323 m. 2005
2. EUREKA TOWER
    Melbourne, 297 m. 2006
3. 120 COLLINS STREET
    Melbourne, 265 m. 1991
4. 101 COLLINS STREET
    Melbourne, 260 m. 1991
5. PRIMA PEARL
    Melbourne, 254 m. 2014
6. RIALTO TOWERS
    Melbourne, 251 m. 1986
7. CENTRAL PARK
    Perth, 249 m. 1992
8. INFINITY TOWER
   Brisbane, 248,7 m. 2013
9. CHIFLEY TOWER
    Sydney, 244 m. 1992
10. SOLEIL
      Brisbane, 243,1 m. 2011

13 listopadu 2015

Melbourne, které nebylo

Grollo Tower, 680 metrů
Grollo Tower, 560 metrů
Bruno Grollo, australský stavební magnát, navrhl v roce 1997 pro Melbourne nejvyšší mrakodrap světa. Grollo Tower měl být postaven stranou od centra na místě bývalých doků a měl se pyšnit výškou 680 metrů. O rok později se plány nepatrně změnily. Výška budovy byla snížena na 560 metrů a posunuta o fous blíž k moři. Štíhlý pyramidový profil ale zůstal nedotčen. Víceúčelová stavba počítala s jedenáctipatrovou podzemní garáží a obchody v prvních několika patrech. Následovalo třicet podlaží kanceláří, asi třicet podlaží se 450 luxusními byty a v nejvyšších dvaceti patrech by se nacházel hotel. Ve výšce 472 metrů měla být veřejnosti přístupná vyhlídka, restaurace, bary a obchody se suvenýry. Mrakodrap měl být zakončen téměř sto metrů vysokým světelným majákem, který by v noci fungoval jako navigační bod. Na střeše, ve výšce neuvěřitelných 560 metrů, se měla nacházet druhá, tentokrát venkovní vyhlídka. V takové výšce mimochodem dodnes žádný mrakodrap venkovní vyhlídkovou terasu nenabízí. Ještě než dostal projekt zelenou, byl zahájen prodej bytů potenciálním kupcům. Jenže neshody mezi Brunem Grollem a městem ohledně financování budoucí infrastruktury měly za následek prošvihnutí termínu uhrazení první zálohy. Grollo tím přišel o výsadu na tomto pozemku cokoli projektovat a v dubnu 2001 město rozhodlo, že zde budou postaveny jen středně vysoké budovy a park. A Bruno Grollo? Ten si možná řekl Fair suck of the sav! Postavím aspoň nejvyšší budovu Austrálie! A taky že jo. Jeho společnost spojila síly s dalším developerem a v roce 2006 společně dokončili elegantní Eureka Tower.

07 listopadu 2015

American Express Building

American Express Building, 1915 a 1917
George C. Taylor, prezident společnosti American Express Company, si jednoho dne začátkem roku 1916 otevřel noviny a jen co se do nich začetl, už se nasral. New York Times totiž posměšně označily sídlo jeho společnosti na Broadway za téměř starověkou památku. A skutečně, budova z roku 1874, obestavěná z levé strany sídlem konkurenční firmy Adams Express a z pravé strany Empire Building, byla v té době už nejen zastaralá, ale prudce se rozvíjející společnosti nevyhovovala. Taylor plánoval výstavbu nové budovy už v roce 1914, ale pravděpodobně vinou vypuknutí války byly plány odloženy. Článek mohl být poslední kapkou, protože ještě ten rok se Taylor zasadil o to, aby rychle došlo k likvidaci staré budovy a zahájení stavby nové. Už v dubnu 1917 byla nová budova dokončena. Půvab této 71 metrů vysoké stavby v novoklasickém stylu lze ocenit, jen když hodně zakloníte hlavu. Budova je klasicky rozdělena na sokl, dřík a hlavici. Třípodlažní sokl ze žuly je zakončen výraznou klenbou, záměrně připomínající opulentní bankovní vstup. Dřík je v dolní části ozdoben sochou orla, symbolem společnosti American Express. Nad ním vystupuje vápencem obložená střední část ve tvaru písmene H, aby do vnitřních prostor budovy proniklo co nejvíce přirozeného světla. Korunu tvoří dvoupodlažní sloupořadí s korintskými sloupy. Uprostřed mostu, nad klenbou, se nachází další orel. Toho ale z ulice spatří jen ten, kdo má skutečně orlí zrak. Společnost American Express využívala budovu do roku 1975, poté ji prodala a několik let se přesunovala v rámci New Yorku z jedné budovy do druhé, až v roce 1985 zaparkovala ve Three World Financial Center. Její bývalé sídlo bylo v roce 1995 zařazeno mezi památkově chráněné mrakodrapy a ještě koncem století zrenovováno. V současnosti je stále využíváno pro administrativní účely. Najdete tady i původního vlastníka. Pobočka cestovní kanceláře spadající pod American Express má zde skromnou kancelář.

01 listopadu 2015

New York, který nebyl

Larkin Tower
World Trade Building
Architekti a developeři John a Edward Larkinovi oznámili na Vánoce roku 1926, že v New Yorku vybudují nejvyšší budovu planety. 368 metrů vysoký Larkin Tower měl mít 110 podlaží a určený převážně pro administrativní účely. Výškou by sice dalece převýšil tehdy stále ještě nejvyšší Woolworth Building, krásy však moc nepobral. Nevyvážené proporce budovy a příliš štíhlá věž v nejvyšší části by těžko našly smysluplné ekonomické využití. Projekt byl po vypuknutí velké hospodářské krize zastaven a nikdy nedošlo ani k zahájení výstavby. Bratři během krize přišli prakticky o vše a na stará kolena začínali nanovo. John Larkin pak ještě v roce 1955 navrhl jen o několik ulic dál další odvážný projekt, který opět aspiroval na titul nejvyšší budovy světa. Mrakodrap s názvem World Trade Building (s budoucími Dvojčaty World Trade Center neměl kromě podobného jména nic společného) měl mít 610 metrů a vyrůstat v centru sedmipodlažního soklu, který měl zabírat tři uliční bloky. 132 podlaží bylo určeno kancelářím, v rozlehlém podstavci se měly konat veletrhy, konference a výstavy. I tento projekt ale zůstal jen na papíře.

30 října 2015

Detroit, který nebyl

Book Tower po
plánovaném rozšíření
Book Tower v
současnosti
Nejvyšším mrakodrapem Detroitu se v roce 1926 stal Book Tower. Když jej ale už o dva roky později předčil Penobscot Building, bratři Bookové, majitelé budovy, oslovili původního architekta, ať k původnímu komplexu navrhne přístavbu, která se rovnou stane nejvyšší na světě. Louis Kamper nelenil a skutečně navrhl mrakodrap, který odvážný požadavek splňoval. Budova s plánovanou výškou 318 metrů a 81 podlažími byla evidentně inspirována newyorskou Woolworth Building a po dokončení by se pravděpodobně stala nejvyšší na světě, byť na velmi krátkou dobu. Dodnes by minimálně v Detroitu i celém státě Michigan neměla konkurenci. Podobně jako její newyorský vzor, i tento mrakodrap měl být postaven v novogotickém slohu a obložen světlým vápencem a terakotovými prvky. Zahájení výstavby ale zarazila velká hospodářská krize třicátých let a z troufalé vize zbylo jen pár náčrtků. Přestože je parcela dodnes připravena, žádné plány na dokončení projektu v současnosti neexistují.

27 října 2015

Greater Whitehall

Okamžitý úspěch mrakodrapu Whitehall Building záhy podnítil jeho majitele k rozšíření. A jak už to bývá v New Yorku zvykem, rozšíření bylo doslova epických rozměrů. Nová budova tu starou vizuálně doslova zadupává do země do té míry, že v prvních letech po dokončení se říkalo, že menší budova je určena jen pro lidi malého vzrůstu. Greater Whitehall byla dokončena v roce 1910 a měří 129 metrů. Mrakodrap harmonicky navazuje na starší sestřičku stylem i obkladovým materiálem. Byl rovněž postaven ve stylu italské renesance a je obložen týmž světlým vápencem. Stavby působí na první pohled odděleně, jsou však spojeny zadním traktem, který je mistrně skryt a z ulice jej lze spatřit jen z několika málo míst. Bohatě zdobená půlkruhová koruna evokuje podobné zakončení starší budovy. V roce 1999 prošly obě stavby rekonstrukcí a přeměnou na luxusní byty. O rok později byly zařazeny na seznam chráněných newyorských památek.

24 října 2015

Marco Polo Tower

Jedna z nejunikátnějších výškových budov byla v roce 2010 dokončena v Hamburku. Marco Polo Tower, 56 metrů vysoká budova, zaujme především sedmnácti tvarovanými podlažími, vzájemně posunutými o několik stupňů kolem střední osy. Rozlehlé balkony po obvodě zvětšují obytnou plochu všemi směry. Hra linií propůjčuje stavbě originální a nezaměnitelný vzhled. Budova nabízí všem bytům nádherný výhled na Labe, panorama Hamburku, rušný přístav i nedaleko stojící fantastickou budovu Labské filharmonie. Díky mnohotvárnosti vnějšího vzhledu je každé podlaží unikátní, žádné dva byty nejsou stejné. Nosné stěny byly omezeny na minimum, aby si uživatelé mohli vnitřní prostor uspořádat podle vlastních představ.

21 října 2015

Druhý souboj o nebe

Dvacátá léta 20. století přinesla New Yorku nebývalou prosperitu. Závratný růst bohatství se projevil především v bankovnictví a výrobě automobilů. Druhý souboj o nebe, mnohem dramatičtější a známější než ten první, se odehrál právě mezi bankovní společností a tehdy druhým největším výrobcem aut na světě.

Chrysler Building vs. Bank of Manhattan Trust Building
Koncem dvacátých let se v New Yorku objevilo mnoho projektů budov, které měly Woolworthovu mrakodrapu uzmout výškové prvenství. Nakonec se ale rozhodlo mezi dvěma mrakodrapy, Bank of Manhattan Trust Building a Chrysler Building. Plán Chryslerova mrakodrapu byl zveřejněn jako první a počítal s výškou 246 metrů. Na rekord by to stačilo, byť by se laťka posunula jen o pět metrů. Bank of Manhattan Trust nelenila a ve stejnou dobu připravovala stavbu nového ústředí s výškou 256 metrů. Chrysler pohotově změnil plány a v září 1928 začal s výstavbou mrakodrapu počítající už s 282 metry. Banka ovšem také upravila plány, jehlanovitou střechu změnila tak, aby byla podstatně strmější, a v květnu 1929 začala výstavba budovy jen o necelý metr vyšší. S tím se Chrysler nehodlal smířit, a protože výstavba jeho budovy již byla v plném proudu, oslovil svého architekta Van Alena, aby vymyslel cokoli, čím dobude titul zpět. Van Alen nechal uvnitř konstrukce tajně smontovat dlouhý stožár, který pak ve vhodný okamžik umístil na samý vrcholek budovy. Díky tomuto triku dosáhla stavba výšky 319 metrů a dalece předčila svého rivala. Bank of Manhattan Trust Building byl otevřen 1. května 1930 a titulu nejvyššího mrakodrapu světa si užíval přesně čtyři týdny. 28. května 1930 byl plně zprovozněn Chrysler Building, a titul tím svému rivalu promptně odebral. Walter Chrysler se jistě smál, až se za břicho popadal. Ale i jemu úsměv na rtech brzy zamrzl.

Chrysler Building, 14. října a 23. října 1929

Celou šarádu zpovzdálí sledovali investoři budoucího Empire State Bulding. Jejich budova měla mít původně 320 metrů. Neměli pochyb, že jakmile ji dokončí, vykutálený Walter Chrysler zase vymyslí, jak titul převzít zpět. Projekt Empire State Building se proto na poslední chvíli také změnil a to tak, aby ani Chrysler nemohl vytáhnout další tajné eso z rukávu. To už je ale jiný příběh.

20 října 2015

První souboj o nebe

Stavební a finanční úspěch prvního mrakodrapu světa všem následovníkům vyšlapal cestičku a New York se počátkem sedmdesátých let 19. století začal dramaticky měnit z horizontálního na vertikální město. Stávající budovy byly zvyšovány o tehdy módní mansardy a přidán výtah tam, kde to bylo konstrukčně možné. Architekti a stavitelé se předháněli, kdo postaví vyšší budovu, a tak se New York brzy dočkal svého prvního souboje o nebe.

Manhattan roku 1881 z rozestavěného Brooklynského mostu
Kostelním věžím konkurují Western Union Building (1) a Tribune Building (2)

Pravda, tak dramatické jako o padesát pět let později to sice nebylo, ale za zmínku tato prakticky zapomenutá událost rozhodně stojí. Psal se rok 1872 a komunikační společnost Western Union Telegraph Company a deník New York Tribune shodně zveřejnily plány nebývale vysokých budov, jež se měly po dokončení stát jejich novými sídly. Obě stavby aspirovaly na titul nejvyšší budovy světa, jenže ani samotní vlastníci tehdy ještě nevěděli, kdo z nich nakonec zvítězí.

Western Union Building vs. Tribune Building

U obou budov totiž došlo ke změnám. Western Union Building měl mít původně devět podlaží, později přibyly další dvě. Pravděpodobně již v průběhu roku 1872 došlo k započetí výstavby a mrakodrap byl 1. února 1875 slavnostně otevřen. Stal se tak vítězem pomyslného souboje o nebe a výškou 70 metrů překonal všechny existující budovy. Jen kostelní věže byly vyšší. Primátu si ale neužil dlouho, o několik ulic dále se chýlila ke konci výstavba Tribune Building. I tato budova prošla výškovou úpravou. Podivně protáhnutá mansarda byla s největší pravděpodobností upravena až v průběhu výstavby, která začala v polovině roku 1873. Díky této protáhlé mansardě a hodinové věži uzmula 10. dubna 1875 prvenství svému rivalovi. 79 metrů vysoký mrakodrap si pak svůj triumf vychutnával dalších patnáct let.

14 října 2015

10 nejvyšších mrakodrapů Londýna


1. THE SHARD
    310 m. 2012
2. ONE CANADA SQUARE
    235 m. 1991
3. LEADENHALL BUILDING
    225 m. 2014
4. HERON TOWER
    202 m. 2010
5. CITIGROUP CENTRE
    200 m. 2001
5. 8 CANADA SQUARE
    200 m. 2002
6. TOWER 42
    183 m. 1980
7. ST GEORGE WHARF TOWER
    181 m. 2014
8. 30 ST MARY AXE
    180 m. 2003
9. BROADGATE TOWER
    161 m. 2008
10. 20 FENCHURCH STREET
     160 m. 2014

13 října 2015

NBC Tower

Zdání klame. A tento mrakodrap klame dokonale. Působí totiž jako stavba ze třicátých let 20. století, tedy ze zlaté éry art deco. NBC Tower, 191 metrů vysoký chicagský mrakodrap, patří mezi nejzdařilejší postmoderní budovy s prvky art deco. Je jen těžko uvěřitelné, že budova byla dokončena v roce 1989, a ne o padesát let dříve. Stavbu navrhl Adrian Smith pro architektonické studio Skidmore, Owings & Merrill. Tento nesmírně talentovaný a špičkový architekt se později podílel na designu takových ikonických staveb, jakými jsou Jin Mao Tower v Šanghaji, Trump International Hotel and Tower v Chicagu či Burj Khalifa v Dubaji. NBC Tower se inspiroval u newyorské GE Building a chicagské Tribune Tower. Od newyorského mrakodrapu přejal systém postupně ustupující hmoty s narůstající výškou a totožné vápencové obložení. Od chicagského mrakodrapu si vypůjčil řadu opěrných pilířů, které lemují každý ústupek. Korunu tvoří výrazná, čtyřicet metrů vysoká špice. V budově sídlí pobočka společnosti NBC, která se zaměřuje na televizní a rozhlasové vysílání. Část prostor si mohou pronajmout i jiné firmy. Tento po všech stránkách povedený mrakodrap je miláčkem davů a stálicí v každém žebříčku nejobdivovanějších budov Chicaga.

12 října 2015

Mini-Me

Mimořádně zdařilý One Atlantic Center, obyvateli Atlanty dodnes nazývaný IBM Tower, se v roce 2001 dočkal bratříčka. Postmoderní budova s oficiálním názvem Atlantic Center Plaza je téměř identickou kopií sousedního mrakodrapu z roku 1987, jen podstatně menší. Dosahuje výšky 94 metrů. Plány z osmdesátých let minulého století se stavbou této budovy počítaly, ale k další fázi výstavby se přistoupilo, až byla poptávka po nových administrativních prostorech dostatečně silná. Tomuto mrakodrapu nikdo neřekne jinak než Mini-Me. Vtipná a velmi výstižná přezdívka vychází z filmů se superšpiónem Austinem Powersem, kde se trpasličí klon Dr. Zlouna jmenuje právě Mini-Me. Třetí fáze celého komplexu se připravuje, ale výstavba bude zahájena opět až za vhodných podmínek. Atlanťané nepochybně najdou příhodnou přezdívku i pro třetí mrakodrap.

26 září 2015

Main Plaza

Německý architekt Hans Kollhoff, představitel postmoderní a nové klasicistní architektury, vyprojektoval koncem devadesátých let mrakodrap, který je zmodernizovanou verzí klasických mrakodrapů dvacátých a třicátých let minulého století. A zatraceně povedenou! Main Plaza, 88 metrů vysoký obytný mrakodrap ve Frankfurtu, byl dokončen v roce 1998 na břehu řeky Mohan stranou všech výškových budov v centru města. Mrakodrap je rozdělen na pětipodlažní podstavec, oktagonální dřík a členitou korunu. Pro přízemí jsou charakteristické velké prosklené plochy otevírající interiér domu do náměstí, naopak menší okenní otvory v horních podlažích umožňují větší míru soukromí. V budově se nacházejí jen byty. Výjimkou jsou dvě restaurace, jedna v přízemí a druhá v nejvyšším patře.

23 září 2015

Chanin Building

Irwin S. Chanin a jeho stejnojmenný newyorský mrakodrap jsou skvělými příklady splněného amerického snu. Na začátku dvacátého století byl mladý chlapec Irwin S. Chanin jen řadový dělník pracující na stavbě newyorského metra. Jednoho dne si řekl fuck this shit a s dvěma sty dolary v kapse se rozhodl, že se stane realitním magnátem. Začal výstavbou obytných domů v Brooklynu, a protože se mu dařilo, postupně si troufal na větší a odvážnější projekty. Během dvaceti let postavil na Manhattanu řadu apartmánových budov, hotelů a divadel a s každým dalším úspěchem se jeho majetek rozšiřoval. Koncem dvacátých let se rozhodl postavit si vlastní mrakodrap a pojmenovat jej po sobě jako každý správný magnát, který tehdy v New Yorku něco znamenal. A nejen to! Irwin Chanin byl zároveň architekt, a to velmi šikovný, a tak si svůj mrakodrap i navrhnul. V roce 1925 navštívil Mezinárodní výstavu moderní uměleckoprůmyslové výroby v Paříži, která světu představila art deco. Chanin byl tímto směrem tak uchvácen, že jím svůj mrakodrap doslova prošpikoval. V té době nepraktikoval architekturu pod svým jménem, a tak budovu navrhnul pod hlavičkou úspěšného studia Sloan and Robertson. Mimochodem, tato firma měla tehdy za sebou práci na úchvatném mrakodrapu pro dalšího newyorského realitního selfmademana Fredericka F. Frenche. Když byla Chaninova budova v roce 1929 dokončena, stala se svou výškou 207 metrů na krátkou dobu třetí nejvyšší na světě. Jen Woolworth Building a Metropolitan Life Tower byly vyšší. Mrakodrap je obložen vápencem, žlutohnědými cihlami a terakotou. Podnož budovy je okázale dekorována květinovými a industriálními motivy. Výrazná, v noci osvětlená koruna je zdobena řadou pilířů po celém obvodě stavby v podobě mohutných postav. Na ploché střeše byla veřejnosti přístupná vyhlídka, ale po dokončení daleko vyššího Chryslerova mrakodrapu naproti přes ulici se navždy uzavřela. Ještě zdobnější jsou interiéry. Navrhnul je opět Irwin Chanin a umělci Jacques Delamarre a René Chambellan. Z obou velkolepých vstupních hal musí každý student art deco učurávat blahem. Abstraktní ornamenty jsou, kam jen člověk pohlédne, na zdech, stropech i dveřích výtahů. V každé hale se nacházejí čtyři plastiky téměř kubistického vzezření. Ty jsou zasvěceny práci v první hale a odpočinku v druhé. Chanin si zařídil kancelář vlastní společnosti v 52. podlaží, o podlaží níž nechal pro nájemníky zřídit divadlo s kapacitou dvě stě míst. Ani to ale již neexistuje. Dnes se zde nacházejí další kanceláře, které se jako jediné v budově mohou pochlubit nebývale vysokým stropem. Irwin Chanin se ze svého mrakodrapu těšil velmi dlouho. Umírá v roce 1988 ve věku 96 let.
Chrysler Building v popředí, Chanin Building v pozadí

13 září 2015

10 nejvyšších mrakodrapů Hongkongu


1. INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE
    484 m. 2010
2. TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE
    415 m. 2004
3. CENTRAL PLAZA
    374 m. 1992
4. BANK OF CHINA TOWER
    367 m. 1990
5. THE CENTRE
    346 m. 1998
6. NINA TOWER
    319 m. 2007
7. ONE ISLAND EAST
    298 m. 2008
8. CHEUNG KONG CENTRE
    283 m. 1999
9. THE CULLINAN
    270 m. 2009
10. THE MASTERPIECE
       261 m. 2009

14 srpna 2015

The Point

V největším ekvádorském městě Santiago de Guayaquil byl loni dokončen nejvyšší mrakodrap země. Stal se jím The Point s neotřelým designem a výškou 137 metrů. Budova má tvar kvádru se zaoblenými rohy a s přibývající výškou pomalu rotuje proti směru hodinových ručiček o šest stupňů. Zaoblené rohy nejen dodávají stavbě ladné křivky, ale díky nim mohla být zkrácena délka betonových konzol. Budova slouží jen pro kancelářské účely. Výjimkou jsou přízemí s obchody a nejvyšší podlaží s čistě soukromým klubem. Zde jsou pro zástupce firem sídlících v budově připraveny bar, restaurace, sauna, vířivka, posilovna a panoramatická vyhlídka. Mrakodrap se záhy po dokončení stal oblíbenou stavbou místních obyvatel a ti ji láskyplně přezdívají šroub či vrtule. Je to zároveň symbol nedávného ekonomického rozvoje města.

11 srpna 2015

Costanera Center

Sanhattan, známý také jako Manhattan de Santiago, je přezdívka obchodní čtvrti Providencia v hlavním chilském městě Santiago de Chile. Je to místo, kde se nachází mnoho nových kancelářských i obytných mrakodrapů. Dominantou této rychle se rozvíjející čtvrti i Santiaga se v roce 2014 stal mrakodrap Costanera Center. S výškou rovných 300 metrů se jedná o zdaleka nejvyšší budovu země i celé Latinské Ameriky. Mrakodrap dokonale odráží hospodářský zázrak Chile, země, která je okolním zemím dávána za příklad demokracie, zodpovědné vládní politiky, efektivnosti a transparentnosti vládních institucí, slušných veřejných služeb i nízké kriminality. Budova byla navržena, aby vydržela častá zemětřesení, proto je skelet stavby vyztužen obzvlášť odolnou železobetonovou směsí. Průčelí tvoří vysoce odrazné sklo, jež v koruně vystupuje nad nejvyšší obytné podlaží. Vlastník mrakodrapu je nadnárodní maloobchodní společnost Cencosud, které patří i nákupní centrum v podnoži budovy. Budovu navrhl slavný argentinský architekt César Antonio Pelli, který je mimo jiné autorem dvojčat Petronas Towers v Kuala Lumpuru, sídla Bank of America Corporate Center v Charlotte, Torre de Cristal v Madridu, One Canada Square v Londýně, Key Tower v Clevelandu nebo Unicredit Tower v Miláně.

03 srpna 2015

Kollhoff Tower

Na místě vybombardovaného Postupimského náměstí v Berlíně došlo v 90. letech k rozsáhlé obnově včetně výstavby několika mrakodrapů. 103 metrů vysoká administrativní budova Kollhoff Tower z roku 1999 vytváří společně s protilehlým Sony Center pomyslnou bránu do této části města a zároveň do nové ulice Potsdamer Strasse. Kollhoff Tower se vyznačuje klasickým stavebním stylem s použitím tradičních materiálů jako cihla a kámen. Fasádu tvoří slinuté cihly a na sokl jsou použity žulové desky. Sloupová kolonáda v nejvyšší části stavbu opticky prodlužuje a je ozdobena zlatou glazurou. Budova slouží kancelářím, jen dvě nejvyšší podlaží jsou využity jako veřejně přístupné vyhlídkové prostory. Mrakodrap nese název po svém tvůrci, jímž je německý architekt Hans Kollhoff, představitel postmoderní a nové klasicistní architektury.

01 srpna 2015

Pilsotas

Druhý nejvyšší čistě obytný mrakodrap celého Pobaltí a pátý nejvyšší vůbec, to je Pilsotas v litevské Klaipedě. 112 metrů vysoká budova byla dokončena v roce 2007 v mezinárodním stylu. Většina ze 160 bytů nabízí neopakovatelný výhled na Baltské moře. Vinou nestabilního podloží blízko přístavu je celá budova postavena na 138 pilotách založených deset metrů hluboko a skelet stavby je vyztužen více než 1300 tunami konstrukční oceli. Název budovy je odvozen od středověké země Pilsāts, která se nacházela na nedaleké Kurské kose a jejíž část zasahovala i přes úžinu do míst, kde dnes budova stojí. V plánu byla výstavba několika dalších, daleko vyšších obytných domů v blízkosti Pilsotasu. Jenže realitní krize smetla všechny plány ze stolu a dodnes se k další výstavbě nepřistoupilo. Zatím to vypadá, že Pilsotas zůstane v městské siluetě ještě dlouhou dobu osamocen. 

28 července 2015

Empire State Building vs. B-25

Přesně před 70 lety zažil New York jednu z nejděsivějších událostí historie. Do tehdy nejvyšší budovy světa narazil bombardér B-25 amerických leteckých sil. Letadlo odstartovalo z Bedfordu ve státě Massachusetts a mířilo do Newarku v New Jersey. Když se letadlo blížilo k New Yorku, řídicí věž letiště LaGuardia Field doporučila pilotovi přistát. "Mraky jsou tak nízko, že zakrývají nejvyšší poschodí Empire State Building", uslyšel prý zkušený pilot William F. Smith, Jr. ve sluchátkách. Přesto pokračoval v letu. V husté mlze zahlédl řeku East River, jenže se domníval, že vidí Hudson. Myslel si, že má Manhattan již za sebou, a tak vysunul podvozek a dal se na klesání. Ve výšce kolem 150 metrů si ale uvědomil, že letí lesem mrakodrapů Midtownu. Ostrým úhybným manévrem se vyhnul budově New York Central Building a v těsné blízkosti Chryslerova mrakodrapu vystoupal vzhůru. Po ostrém zatočení se však před letadlem objevil Empire State Building a na jakýkoliv další manévr nezbyl čas. Pět minut před desátou dopoledne narazil bombardér do Empire State Building mezi 78. a 79. podlažím. Pilot zemřel okamžitě spolu s dalšími dvěma členy posádky. Dalších jedenáct lidí zahynulo uvnitř budovy. Ztráty na životech by byly jistě daleko vyšší, kdyby se neštěstí nestalo v sobotu dopoledne. Náraz letadla byl tak prudký, že jeden motor proletěl skrz mrakodrap a po téměř třistametrovém pádu prorazil střechu bytového domu o ulici dále. Střešní penthouse se ihned vzňal. Druhý motor, část podvozku a Smithovo tělo se zřítily výtahovou šachtou do přízemí. Požár v okolní budově i samotném Empire State Building se podařilo uhasit během čtyřiceti minut. Statika mrakodrapu nebyla narušena, a tak byla budova hned v pondělí znovu otevřena.

13 července 2015

Whitehall Building

Newyorská mrakodrapová horečka devadesátých let devatenáctého století se přelila i do prvních let století dvacátého. Trochu stranou mrakodrapů kolem Wall Streetu vyrostla v roce 1904 budova Whitehall Building. Její jméno odkazovalo na tzv. White Hall, sídlo guvernéra ze 17. století, které stávalo poblíž. 79 metrů vysoký mrakodrap byl postaven ve stylu italské renesance a obložen vápencem. Nesídlila zde žádná velká společnost, ale byla od počátku zamýšlena jako čistě spekulativní investice s cílem pronájmu kanceláří pro menší firmy a podnikatele. Majitel budovy se evidentně držel nejdůležitějšího hesla realitního byznysu: location, location, location! Doslova pár kroků od hlavního vchodu se nacházely přístav, několik linek nadzemní (a později podzemní) dráhy a Battery Park. Díky parku měla většina kanceláří volný výhled na značnou část nejjižnějšího cípu Manhattanu a sochu Svobody. Úspěch investice se záhy dostavil. Budova se velmi rychle zaplnila nájemníky a svému majiteli začala přinášet tak pohádkové příjmy, že se jen o pár let po dostavbě rozhodl budovu rozšířit. A přesně podle newyorského stylu, tedy pořádně! O tom ale jindy.

08 července 2015

10 nejúchvatnějších moderních mrakodrapů světa


1. MESSETURM
    Frankfurt, 1990
2. AL HAMRA TOWER
    Kuwait City, 2011
3. BANK OF AMERICA CORPORATE CENTER
    Charlotte, 1992
4. ONE LIBERTY PLACE
    Philadelphia, 1987
5. ZŁOTA 44
    Varšava, 2012
6. ONE57
    New York, 2014
7. ONE WORLD TRADE CENTER
    New York, 2014
8. AQUA
     Chicago, 2009
9. PETRONAS TOWERS
    Kuala Lumpur, 1998
10. JIN MAO TOWER
     Šanghaj, 1998

Jde pochopitelně o čistě subjektivní žebříček tvůrce tohoto webu.

05 července 2015

10 nejúchvatnějších klasických mrakodrapů světa


1. SINGER BUILDING
    New York, 1908
2. WOOLWORTH BUILDING
    New York, 1913
3. CHRYSLER BUILDING
    New York, 1930
4. CARBIDE & CARBON BUILDING
    Chicago, 1929
5. EMPIRE STATE BUILDING
    New York, 1931
6. GUARDIAN BUILDING
    Detroit, 1929
7. SMITH TOWER
    Seattle, 1914
8. 500 FIFTH AVENUE
     New York, 1931
9. FLATIRON BUILDING
    New York, 1902
10. CITIES SERVICE BUILDING
      New York, 1932

Jde pochopitelně o čistě subjektivní žebříček tvůrce tohoto webu.

28 června 2015

Krakonošův pyj

Označit tuto budovu jako mrakodrap by ve větším městě bylo poněkud troufalé, v obci se šesti sty stálými obyvateli to je však označení více než příhodné. Pec pod Sněžkou se od roku 1979 může chlubit zcela nepřehlédnutelnou dominantou, pravým krkonošským mrakodrapem! Devatenáctipatrový hotel Horizont s výškou padesát metrů patří mezi architektonicky, konstrukčně i dispozičně nejzdařilejší budovy tehdejší doby. Problém je její zcela nevhodné umístění, jež ignoruje krajinný a urbanistický ráz lokality. Právě kvůli tomu se pravidelně řadí mezi nejnenáviděnější budovy Krkonoš a je ověnčena nechvalným přídomkem Krakonošův pyj. Hotel přes všechnu kritiku dodnes plní původní účel a po několika rekonstrukcích v posledních letech se řadí ke špičce mezi krkonošskými hotely. Budovu využívají nejen hosté, ale i místní obyvatelé pro pořádání nejrůznějších společenských aktivit.
Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/podnikani/hotelu-horizont-bylo-v-nedeli-petatricet-let-20141207.html

Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/podnikani/hotelu-horizont-bylo-v-nedeli-petatricet-let-20141207.html