03 května 2017

Custom House Tower

Jak postavit 151 metrů vysoký mrakodrap ve městě, kde žádná budova nesmí přesáhnout výšku 38 metrů? Musíte se přesunout o více než sto let zpět do Spojených států a být federální vládou. Nejvyšší mrakodrap Bostonu byl totiž postaven na popud vlády a postaven na státním pozemku, a tak mohl ignorovat výškové omezení města. Začátkem minulého století bylo jasné, že budova staré celnice z roku 1847 připomínající řecký chrám s mohutnými dórskými sloupy a průčelími na všech čtyřech stranách již kapacitně nestačí vzrůstající administrativě. Jedinou možností, jak stávající budovu rozšířit, bylo směrem vzhůru. V roce 1915 byla dokončena elegantní, 151 metrů vysoká přístavba s žulovým obložením a bohatou výzdobou, jež byla vsazena do původní stavby. Custom House Tower se stal jednou z nejvyšších budov světa a na 49 let nejvyšší v Bostonu. Architektonická kancelář Peabody & Stearns čerpala inspiraci u kostelní věže Campanile di San Marco v Benátkách, stejně jako tvůrci newyorského Metropolitan Life Tower, proto jsou si oba mrakodrapy tak podobné. Díky své výšce a umístění u přístavu se budova stala orientačním bodem a brzy i milovaným symbolem města. Statní úřady ji opustili v roce 1986, rok poté ji odkoupilo město a pak na ni roky nesáhlo. Teprve v roce 1999 prošla pečlivou rekonstrukcí a přeměnou v hotel Marriott. Přesto, že v současnosti existují ve městě daleko vyšší budovy, Custom House Tower si dodnes udržel nejen své původní jméno, ale i prominentní postavení v panoramatu Bostonu.