24 května 2014

Beetham Tower

Nová výšková ikona, která vzbuzuje obdiv i odpor, to je Beetham Tower v Manchesteru. Štíhlý solitér, dokončený v roce 2006, měří 169 metrů a je nejen nejvyšší budovou města, ale patří také mezi nejútlejší mrakodrapy světa. Byl pojmenován podle svého majitele, investiční společnosti Beetham Organization. Mnozí architekti a památkáři této stavbě nemohou přijít na jméno. Podle nich zničila charakter historického jádra a svým podivným tvarem kazí panorama Manchesteru. Prvních dvacet tři podlaží zabírá hotel Hilton, ve dvacátém čtvrtém se nachází bar. Toto podlaží zároveň dramaticky odděluje hotelovou část od bytové čtyřmetrovou konzolí. Ve zbývajících dvaadvaceti patrech se nacházejí nóbl byty, na samém vršku několik übernóbl penthousů a v tom zcela nejvyšším a nejrozlehlejším se zabydlel Ian Simpson, architekt budovy. Mrakodrap je zakončen břitvě podobnému útvaru, jenž plní pouze estetickou funkci. Pravděpodobně vinou této desetimetrové skleněné břitvy vzniká při větrném počasí do dálky slyšitelné hučení. I přes několik stavebních úprav v minulosti se problém nepodařilo uspokojivě vyřešit, a tak může být břitva v budoucnu odstraněna.

Žádné komentáře:

Okomentovat