28 ledna 2015

Montauk Building

Anglický termín pro mrakodrap se původně používal pro velkého koně či obzvláště vysokého muže. Později to byl námořní termín pro nejvyšší stožár na lodi a plachtu u plachetnice. Když se začaly v sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století stavět v New Yorku a Chicagu vysoké budovy, veřejnost byla těmito objekty uchvácena a hledala pro tento typ stavby vlastní jméno. Termín skyscraper se v angličtině vždy používal pro něco neobvykle vysokého, a tak se význam tohoto slova brzy přenesl do stavebnictví. Pravděpodobně prvním objektem, který se honosil názvem mrakodrap, se v roce 1882 stal chicagský Montauk Building, známý také jako Montauk Block. Deset podlaží a výška 40 metrů dnes nikoho neohromí, ale v té době existovalo jen málo vyšších budov. Mrakodrap navrhla slavná architektonická dvojice Burnham & Root, pro které to byla první velká zakázka. Investory projektu byli bratři Peter a Shepherd Brooksovi, kteří později financovali výstavbu známějšího Monadnocku. V obou případech zvolili pro své stavby jména hor v Nové Anglii. Největší výzva pro stavitele bylo bažinaté podloží. Problém byl vyřešen podobným systémem, jako později u Home Insurance Building, tedy výstavbou několika základových desek, jež byly vzájemně propojeny kolejnicemi. Budova byla tvořena mohutnými nosnými obvodovými zdmi, uvnitř byla prošpikována dalšími silnými zdmi, jež přispívaly k celkové stabilitě. Kovových prvků bylo v konstrukci použito minimální množství. Průčelí z červených cihel bylo velmi střídmě dekorováno, nejviditelnějšími prvky stavby byla dvoupodlažní vstupní hala s obloukem a převislá korunní římsa. Ostatní strany budovy zůstaly zcela holé. Montauk Building se stal domovem pojišťovacích společností a advokátů a část prostor byla využívána také pro krátkodobé ubytování nabízející jen základní služby. Stísněné vnitřní prostory bez možnosti úprav nebo rozšíření a nedostatek přirozeného světla byly hlavní příčinou rychlého zastarání budovy. Už v roce 1902 byla stržena, proto se dochované fotografie dají spočítat na jedné ruce hodně nešikovného dřevorubce.

Žádné komentáře:

Okomentovat