17 srpna 2011

Historie mrakodrapu 4: New York World Building

V bezprostřední blízkosti Brooklynského mostu vyrostla v roce 1890 budova deníku New York World, tehdy nejpopulárnějších vycházejících novin v USA. Z velké úvodní fotografie je patrné, jak blízko sebe se nacházely tento nový nositel titulu nejvyšší, a předešlý Tribune Building z roku 1875. New York World Building, známá též jako Pulitzer Building podle tehdejšího majitele, měřila ohromujících 94 metrů. V rozlehlé kupoli si Pulitzer zařídil vlastní kancelář, tehdy nejvyšší ve městě. Budova se v očích veřejnosti nikdy nestala populární, působila jako širokoramenné monstrum s kupolí neladící se zbytkem stavby. Deník ovšem výtečně prosperoval, a tak se zadní část budovy dočkala v roce 1908 třináctipodlažní přístavby. Prosperitu brzy vystřídal úpadek a konec vydávání v roce 1931. Budova tak zůstala jen reliktem své doby a v roce 1955 byla stržena pro rozšíření nájezdu na Brooklynský most. V příští části se přesuneme do roku 1894.

Žádné komentáře:

Okomentovat