07 listopadu 2015

American Express Building

American Express Building, 1915 a 1917
George C. Taylor, prezident společnosti American Express Company, si jednoho dne začátkem roku 1916 otevřel noviny a jen co se do nich začetl, už se nasral. New York Times totiž posměšně označily sídlo jeho společnosti na Broadway za téměř starověkou památku. A skutečně, budova z roku 1874, obestavěná z levé strany sídlem konkurenční firmy Adams Express a z pravé strany Empire Building, byla v té době už nejen zastaralá, ale prudce se rozvíjející společnosti nevyhovovala. Taylor plánoval výstavbu nové budovy už v roce 1914, ale pravděpodobně vinou vypuknutí války byly plány odloženy. Článek mohl být poslední kapkou, protože ještě ten rok se Taylor zasadil o to, aby rychle došlo k likvidaci staré budovy a zahájení stavby nové. Už v dubnu 1917 byla nová budova dokončena. Půvab této 71 metrů vysoké stavby v novoklasickém stylu lze ocenit, jen když hodně zakloníte hlavu. Budova je klasicky rozdělena na sokl, dřík a hlavici. Třípodlažní sokl ze žuly je zakončen výraznou klenbou, záměrně připomínající opulentní bankovní vstup. Dřík je v dolní části ozdoben sochou orla, symbolem společnosti American Express. Nad ním vystupuje vápencem obložená střední část ve tvaru písmene H, aby do vnitřních prostor budovy proniklo co nejvíce přirozeného světla. Korunu tvoří dvoupodlažní sloupořadí s korintskými sloupy. Uprostřed mostu, nad klenbou, se nachází další orel. Toho ale z ulice spatří jen ten, kdo má skutečně orlí zrak. Společnost American Express využívala budovu do roku 1975, poté ji prodala a několik let se přesunovala v rámci New Yorku z jedné budovy do druhé, až v roce 1985 zaparkovala ve Three World Financial Center. Její bývalé sídlo bylo v roce 1995 zařazeno mezi památkově chráněné mrakodrapy a ještě koncem století zrenovováno. V současnosti je stále využíváno pro administrativní účely. Najdete tady i původního vlastníka. Pobočka cestovní kanceláře spadající pod American Express má zde skromnou kancelář.

Žádné komentáře:

Okomentovat