02 září 2011

7 World Trade Center (1987)

7 World Trade Center, postaven v letech 1983 - 1987, patřil mezi nejrozlehlejší mrakodrapy New Yorku. Budova s nepravidelným lichoběžným půdorysem měřila 186 metrů a nacházela se v bezprostřední blízkosti severní věže Světového obchodního centra. Na začátku 70. let byla na tomto místě vybudována rozvodna elektrického proudu pro budoucí komplex nových budov. Už tehdy se počítalo s budovou, která nad tímto důležitým zařízením vyroste, proto byly základy na tuto zátěž připraveny. Přesto musely být nakonec zpevněny a rozšířeny do stran, protože 7 World Trade Center byl se svými 47 podlažími nejen vyšší, ale i rozlehlejší, než s čím původní plány počítaly. Budovu spojovaly se severní věží dva pěší mosty a přízemní patra fungovala jako centrální zásobovací bod pro celý komplex. Budova utrpěla těžké poškození při zřícení severní věže Světového obchodního centra 11. září 2001. Padající suť poškodila střechu, čelní stěnu a narušila statiku na jihozápadním rohu budovy. Mrakodrap v několik místech zachvátil požár. Sprinklerový hasicí systém selhal, protože pád Dvojčat poškodil vodovodní rozvody. Hasičům se některé lokální požáry podařilo uhasit, ty neuhašené se ale rozšiřovaly a dále oslabovaly konstrukci budovy. Ocelové nosníky se vlivem vysokých teplot začaly rozpínat a deformovat. Byla pak již jen otázka času, kdy stropy povolí a jednotlivá patra se začnou kaskádovitě hroutit na sebe. Po téměř sedmihodinovém požáru se budova kompletně zřítila týž den v 17:21h.

7 World Trade Center po zřícení


Žádné komentáře:

Okomentovat