02 prosince 2014

Počátek nové doby: Monadnock Block

Jen co byla v roce 1891 završena první fáze výstavby a nájemníci vzali Monadnock Block útokem, nastal čas stavbu rozšířit. Zatímco starší severní část měl na starosti Peter Brooks, dohled nad výstavbou nové jižní části převzal jeho bratr Shepherd s pomocí věhlasného architektonického dua Holabird & Roche. Nová část, dokončená v roce 1893, těsně přiléhá ke starší části a je jí na první pohled velmi podobná. Stavebně se však nemůže lišit více. Zatímco starší část byla postavena tradičním způsobem, tedy s nosnými obvodovými zdmi tvořenými pouze kamenem a cihlou, novou část tvoří již plně samonosný ocelový skelet. Toto tehdy moderní stavební řešení přineslo řadu výhod: stavba byla levnější a probíhala rychleji, lehký skelet zabíral méně vnitřních prostor, okna mohla být rozlehlejší a za prosvětlenější kanceláře bylo možno požadovat vyšší nájemné. Jižní polovina navazuje proporčně i totožným obkladovým materiálem na starší část a fasáda je rovněž přerušována řadou vyčnívajících arkýřů. Nejvýraznější rozdíl nastává v nejvyšší části stavby, která je zakončena arkádou a výraznou zdobenou římsou. Díky ní lze od sebe na první pohled odlišit starší a novou část stavby. Obě poloviny mrakodrapu Monadnock Block poskytují zcela jedinečný pohled na historii výstavby mrakodrapu i vývoj stavebních postupů. Budova, svého času nejrozlehlejší na světě, představuje přechod mezi omezenou výškou zděných budov a zdánlivě neomezeným potenciálem ocelové konstrukce. A jak si tento unikát vedl v dalších letech? O tom až příště.

Žádné komentáře:

Okomentovat