14 prosince 2014

7 World Trade Center

Když byla v roce 1987 dokončena budova 7 World Trade Center, zařadila se mezi nejrozlehlejší mrakodrapy New Yorku. Mrakodrap s nepravidelným lichoběžníkovým půdorysem měřil 186 metrů a nacházel se v bezprostřední blízkosti severní věže Světového obchodního centra. Na začátku 70. let byla na tomto místě vybudována rozvodna elektrického proudu pro budoucí komplex World Trade Center. Už tehdy se počítalo s budovou, která nad tímto důležitým zařízením vyroste, proto byly základy na tuto zátěž připraveny. Přesto musely být nakonec zpevněny a rozšířeny do stran, protože 7 World Trade Center byl se svými 47 podlažími nejen vyšší, ale i rozlehlejší, než s čím původní plány počítaly. Budovu spojovaly se Severní věží dva pěší mosty a přízemní patra fungovala jako centrální zásobovací bod pro celý komplex. Budova utrpěla těžké poškození při zřícení severní věže Světového obchodního centra 11. září 2001. Padající suť poškodila střechu, čelní stěnu a narušila statiku na jihozápadním rohu budovy. Mrakodrap v několik místech zachvátil požár. Sprinklerový hasicí systém selhal, protože pád Dvojčat poškodil vodovodní rozvody. Hasičům se některé lokální požáry podařilo uhasit, ty neuhašené se ale rozšiřovaly a dále oslabovaly konstrukci budovy. Ocelové nosníky se vlivem vysokých teplot začaly rozpínat a deformovat. Byla pak již jen otázka času, kdy stropy povolí a jednotlivá patra se začnou kaskádovitě hroutit na sebe. Po téměř sedmihodinovém požáru se budova kompletně zřítila týž den v 17:21h. Na místě zřícené stavby byl o pět let později dokončen nový mrakodrap totožného jména. Měří 226 metrů a má 52 podlaží. Součástí budovy je  obnovená rozvodna elektrického proudu, která zásobuje tuto i ostatní budovy dolního Manhattanu. Právě kvůli této důležité rozvodně, která zabírá prvních deset podlaží, byla stavba této budovy zahájena už v roce 2002. Vzhled budovy - jednoduchý hranol nepravidelných tvarů - má menší půdorysnou plochu než původní stavba. Vzniklo tím náměstí s malým parkem a fontánou. Nový prostor umožnil vizuální propojení čtvrtí Tribeca a Financial Center, a umožnil do vzniklého prostoru proniknout více přirozeného světla. Při stavbě budovy byly uplatněny nové poznatky, získané následky teroristických útoků. Železobetonové jádro stavby je masivnější, úniková schodiště širší a ocelové nosníky pokrývají speciální protipožární postřiky. Bezpečnostní systémy mrakodrapu převyšují přísné stavební zákony města New York, a budova tak patří mezi nejbezpečnější na světě. Tak jako předešlá stavba, i tato slouží výhradně kancelářským účelům a v současnosti je téměř stoprocentně zaplněna.

Žádné komentáře:

Okomentovat