23 října 2014

Wainwright Building

Největší osobnost Chicagské školy a jeden z nejvýznamnějších architektů vůbec. Učitel legendárního Franka Lloyda Wrighta, ale také arogantní a nesnesitelný vztekloun, který nikdy nešel pro urážku daleko. To byl Louis Henry Sullivan, otec modernismu. Jeho nejslavnějším dílem je administrativní budova Wainwright Building v St. Louis z roku 1891, kterou navrhl se svým společníkem Dankmarem Adlerem. Tato budova je jako jedna z prvních opatřena kompletním ocelovým skeletem v prakticky totožné formě, v níž se vyskytuje u výškových staveb současnosti. Sullivan se díky použití oceli mohl odpoutat od historických prvků, protože už nebyl omezen tradičními stavebními materiály. Razil heslo, že forma následuje funkci a jeho pojetí architektury dává přednost praktičnosti před estetickým dojmem. Wainwright Building představuje dokonalé zhmotnění všech těchto myšlenek. Zároveň je tato 45 metrová budova typickým zástupcem Chicagské školy se svým rozdělením podle antického sloupu na podstavec, dřík a hlavici. Budova obložená červenou terakotou má předsazené pilíře, na rozích svisle členěné. Parapetní pásy naopak ustupují, přičemž jejich bohaté ornamenty mají převážně charakter horizontální. Výstavbu si objednal pivovarník Ellis Wainwright pro kanceláře místního sdružení sládků. Přízemí sloužilo obchodům, nad nimi se nacházely administrativní prostory sdružení a v nejvyšším patře strojní vybavení a vodní nádrže. V roce 1974 zakoupil budovu stát Missouri a zachránil ji tak před demolicí. Po nákladné rekonstrukci se v ní usídlily státní úřady.

Žádné komentáře:

Okomentovat