04 prosince 2013

Möbiova páska na pekingský způsob

Budova čínské státní televize v Pekingu má natolik neotřelý a avantgardní design, že vlastně není vnímána jako mrakodrap, přestože dosahuje výšky 234 metrů. Mrakodrap o 44 patrech je pozoruhodný především svou konstrukcí, kterou architekti pojali jako smyčku. Dvě ohromná převrácená tělesa ve tvaru písmene L jsou propojena tak, aby tvořila spojitou smyčku připomínající Möbiovu pásku. Konstrukce vytváří okno, které rámuje okolní zástavbu a pod nímž se nachází veřejný prostor. Obě věže jsou k sobě nakloněny pod úhlem šest stupňů. Každá z nich slouží jako opěrný pilíř, který vyvažuje a podpírá tu druhou. Zohledňuje se tím vysoká seizmická činnost oblasti. Tyto věže jsou zároveň nosné, a tak jsou vnitřní prostory nebývale otevřené a zbavené téměř všech nosných prvků. Dalším unikátním rysem stavby je fasáda. Tvoří ji diagonální ocelová mřížka, která celou budovu obepíná. Zdánlivě náhodný vzor ve skutečnosti náhodný vůbec není. Mřížka je zahuštěná právě v místech, kde bude konstrukce v případě zemětřesení nejvíce namáhána. Se stavbou se začalo v roce 2002, na projektu se podílelo přes čtyři sta architektů a inženýrů z celého světa a v jednu chvíli pracovalo na hrubé stavbě až deset tisíc dělníků. Obě krajní věže byly propojeny v roce 2007 a hrubá stavba dokončena k zahájení olympijských her následující rok. Původně měla být budova dokončena při příležitosti padesátého výročí existence Čínské televize v roce 2009, termín ale nebyl dodržen. Celý komplex byl dokončen až v květnu minulého roku.

Žádné komentáře:

Okomentovat