30 ledna 2012

Washington Life Building

Mezi roky 1870 a 1905 se počet obyvatel USA zdvojnásobil, počet obyvatel New Yorku zečtyřnásobil a počet nově uzavřených pojistek dokonce zšestinásobil. Pojištění všeho druhu šlo ve druhé polovině 19. století doslova na dračku, a tak není divu, že ty nejhonosnější budovy si v té době stavěly především pojišťovny. Jeden z nejvyšších mrakodrapů si postavila v New Yorku v roce 1898 společnost Washington Life Insurance Company of New York. Odborníky i veřejností velmi obdivovaná sedmnáctipodlažní budova měřila 85 metrů. Nejnižší tři podlaží byly obloženy růžovou žulou, střední část krémovým vápencem z Indiany a střecha se blyštila zeleným leštěným bronzem. Díky překotné výstavbě dalších mrakodrapů v dolním Manhattanu bylo už v roce 1908 mimořádně obtížné budovu v newoyrském panoramatu spatřit. V roce 1964 zakoupila společnost United States Steel celý vedlejší blok pozemků, kde stály Singer Building a City Investing Building. Společnost chtěla na tomto místě vybudovat své nové sídlo, ale plánovaný mrakodrap byl natolik mohutný a vysoký, že povolení k výstavbě bylo podmíněno věnováním části nabytého pozemku zpět městu jako veřejný park. A tak se United States Steel rozhodla místo přehodnocení svých plánů přikoupit další blok pozemků jižně od již zakoupených. Právě zde se nacházela budova Washington Life Building. Mezi lety 1967 - 1969 zlikvidovala United States Steel s posvěcením města všechny historické budovy na obou pozemcích. Tomuto barbarství nebyla schopna zabránit ani Komise pro ochranu historických památek. Výstavba nového, 226 metrů vysokého sídla byla dokončena v roce 1973. Problém ovšem nastal na vedlejším pozemku, kde měla United States Steel povinnost vybudovat veřejný park. Majitel restaurace Chock Full o’Nuts, nacházející se v přízemí budovy North American Trust Building, se seknul a z budovy se odmítnul vystěhovat i přes nabídku jednoho milionu dolarů. Smlouva mu garantovala nájem až do roku 1980, čehož plně využil. Korporátním zmrdům z United States Steel nezbylo, než vyčistit celý pozemek včetně Washington Life Building a dokonce i všech 14 podlaží budovy nad Chock Full o’Nuts, ale samotnou restauraci museli ušetřit. Více než deset let tak zůstal celý pozemek prázdný až na malou restauraci v jednom rohu. Ihned po vypršení nájmu v lednu 1980 byla tato zbývající stavba stržena a vytvořen park. Dnes nese název Zuccotti Park a v současnosti zde probíhají protestní akce hnutí Occupy Wall Street.
Washington Life Building, asi 1898

Washington Life Building v panoramatu dolního Manhattanu, 1902

Broadway, 1913
Zleva Trinity Building, U.S. Realty Building, North American Trust Building, miniaturní Liberty National Bank,
Washington Life Building, věž Singer Building a za ní část City Investing Building

Broadway, 1922
Zleva U.S. Realty Building, North American Trust Building, miniaturní Liberty National Bank,
Washington Life Building, věž Singer Building a těsně za ní bílá část City Investing Building.
V dálce Western Union Building a ještě dále špatně viditelná Woolworth Building
Broadway, 1967
Nejvyšší část Singer Building již prochází demolicí. Na zvětšené fotografii je dobře patrná
restaurace Chock Full o’Nuts v přízemí North American Trust Building
Washington Life Building, 1968
Vlevo probíhá demolice Singer Building a City Investing Building.
Obrovská jáma v popředí jsou základy World Trade Center
One Liberty Plaza, původně United States Steel Building
v současnosti. Vpravo Zuccotti Park

Žádné komentáře:

Okomentovat